Na co i w jaki sposób się robi wycenę firmy

W jaki sposób może być wykonana wycena przedsiębiorstwa
W czasie działania każdej firmy mogą się pojawić sytuacje, gdy z jakiś powodów potrzebne będzie oszacowanie ile jest warta. Na przykład to może być nabycie lub sprzedaż takiego podmiotu, podział lub też zaciągnięcie jakiejś bankowej pożyczki. Umożliwi to wszystkim stronom dowiedzieć się, jak faktycznie wygląda cała sytuacja, i na tej podstawie podjąć biznesowe decyzje. Zależnie od potrzeb wycena spółek przeprowadzona być może kilkoma różnymi sposobami. Bardzo często wykorzystuje się majątkowe podejście, w którym od sumy aktywów odejmowane są wszystkie pasywa. Lecz nie we wszystkich sytuacjach ta wycena się sprawdzi, dlatego też można użyć dochodowego i porównawczego podejścia. Przy dochodowym podejściu wartość firmy zostaje ustalona na podstawie planowanych dochodów, przy uwzględnieniu kosztów. W przypadku metody porównawczej firma zostaje porównana z innymi podmiotami działającymi w danej branży, i w oparciu o to zostaje oszacowana jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.