Strategia marketingowa – całokształt, co powinieneś posiadać wiedzę
Strategia marketingowa to wstępny projekt działania mający na celu osiągnięcie zaplanowanych celów biznesowych przez użycie przyrządów marketingowych. W skrócie, strategia ta określa, jak przedsiębiorstwo będzie pozyskiwało klientów oraz zwiększało osobiste przychody – podcast o marketingu. Podstawą strategii marketingowej jest poznanie wymogów i oczekiwań konsumentów oraz stosowność oferty firmy do tych żądań. Koronnym szczegółem jest tu wybór należytego segmentu rynku oraz opracowanie produktów lub usług, które będą odpowiadały potrzebom tej grupy klientów. Strategia marketingowa powinna uwzględniać także cele dotyczące wizerunku korporacji oraz sposoby dotarcia do klientów, np. za pomocą reklam, działań promocyjnych czy marketingu internetowego. Ważne jest też określenie sposobów mierzenia efektów działań marketingowych, żeby wolno było weryfikować, czy docierane są zaplanowane cele. Zalecane detale strategii marketingowej to też analiza konkurencji oraz definicja unikalnej wartości, jaką jednostka gospodarcza proponuje własnym konsumentom.

+Reklama+

Comments are closed.